– Tao vừa nhìn thấy mẹ của thằng Tuấn An, hình như nó… – Bạn hỏi.

– Nó bị điên ngày càng nặng đúng không?

– Vậy là mày đã nhìn thấy.

– Ừ. Thôi ăn đi, rồi còn đi chơi hội xuân, hát đối đáp giao duyên – Nó giục bạn. Tiếp tục đọc