Chiều lên tivi, tối bị bắt giữ

Tạp chí “Trung Quốc kỷ kiểm giám sát” của UBKTKLTW ngày 6/12/2017 đã đăng bài vạch tội Ngụy Dân Châu, nguyên Ủy viên thường vụ tỉnh ủy Thiểm Tây, Bí thư thành ủy Tây An, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Thiểm Tây “đầu cơ chính trị, lập đường dây sống bám nhau” để kinh doanh trục lợi và nhận hối lộ tới 72 triệu 716 ngàn NDT (254,5 tỷ VND). Tiếp tục đọc