Nhà văn Vũ Ngọc Tiến hóm hỉnh tổng kết trên trang cá nhân: “Phỏng vấn nhanh nhà văn Trần Hữu Tòng – Trưởng ban kiểm tra tư cách hội viên thì được biết: Tổng số hội viên 640, số có tuổi 18-30 là 1 người, chiếm 0,2 %, số có tuổi 31-55 có 69 người, chiếm 11,5%, số có tuổi trên 55 và cao nhất 97 tuổi (nhà thơ Nguyễn Xuân Xanh) có 530 người, chiếm 88,3 %”. Lực lượng hội viên cao tuổi rõ ràng áp đảo.

Thế mới có chuyện nhà văn, nhà phê bình Ngô Văn Giá lên tiếng khi thảo luận về điều lệ dự thảo của hội. Anh cho rằng: Trong tinh thần cần trẻ hóa đội ngũ, có lẽ nên quy định các hội viên từ 70 tuổi trở lên, nếu 3 năm không có tác phẩm mới, thì nên miễn trừ cho họ vai trò hội viên. Bởi, theo anh, nếu họ cao tuổi vẫn cứ bắt họ đi lại, sinh hoạt hội này nọ, có khi bất thình lình bị “tăng-xông” thì nguy. Hơn chục năm nữa Ngô Văn Giá cũng bước vào tuổi có nguy cơ “tăng-xông”, nên anh thấy cần thiết có điều lệ này. Tiếp tục đọc