NSND Đặng Nhật Minh tại Mỹ.

Dẫu chưa từng qua một trường lớp chính qui nào về điện ảnh, nhưng cái tên Đặng Nhật Minh dường như đã gắn liền với những tác phẩm điện ảnh mang tính nghệ thuật đích thực. Nhắc đến ông, người ta nhớ ngay đến những bộ phim đã đi vào lịch sử điện ảnh không chỉ của Việt Nam như: “Bao giờ cho đến tháng mười”, “Cô gái trên sông”, “Thương nhớ đồng quê”, “Trở về”, “Mùa ổi”, “Đừng đốt” v.v… Vậy nhưng NSND Đặng Nhật Minh rất ít nói về mình. Tiếp tục đọc