Vân Đồn là một vùng đất nhỏ nhưng lại là địa danh được nhắc đến rất nhiều trong sách sử do có vị trí chiến lược quan trọng trên bản đồ. Từ trên bản đồ có thể thấy rõ Vân Đồn khống chế huyết mạch giao thông quan trọng trên khu vực biển giáp ta và Trung Quốc. Vào thời xưa, các đoàn thuyền đi lại giữa ta và Trung Quốc dù là thuyền buôn hay thuyền binh hầu hết đều phải đi qua vị trí này. Tiếp tục đọc