Khuyến nghị trên được đưa ra trong thư gửi đến 165 doanh nhân cùng đại diện các viện nghiên cứu tháp dùng Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte sang thăm Trung Quốc trong tuần này.

Thư viết: “Chính quyền Trung Quốc sẽ muốn biết mọi thứ về bạn và doanh nghiệp hay tổ chức của bạn. Các bạn nên giả định rằng tất cả các máy tính, điện thoại khi vào Trung Quốc sẽ thường xuyên bị theo dõi nhằm lấy thông tin”.

Bộ Ngoại giao Hà Lan đưa ra đến 13 cách thức bảo vệ thông tin, Tiếp tục đọc