Thấy mọi người ra vẻ nghi ngờ tư cách đại biểu của mình, con cá bẽn lẽn thưa:

– Em là con cá “nổi lên chìm xuống” ở Nghệ An đây mà! Con người tôn em làm thần chứ em có muốn đâu!

Con rắn thì chẳng thèm giả vờ khiêm tốn, huỵch toẹt:

– Có gì mà các bác phải ngạc nhiên? Em là con rắn ở Quảng Bình. Tiền cúng dường các bác nhận được tết vừa qua chưa chắc bằng em đâu đấy!

Chưa hết, con rắn còn trưng ra một cục đá:

– Nó là giường nằm của em, em đi rồi thì nó được thay em làm thần, cũng được cúng một mớ tiền! Tiếp tục đọc