Đạo luật Xuất nhập cảnh (Immigration Act) của Singapore có điều 35 mang tên “Quyền bắt người đủ điều kiện phải rời đi” (ra khỏi lãnh thổ Singapore).

Toàn văn nội dung như sau: “Bất kỳ người nào được tin một cách hợp lý rằng họ là người đủ điều kiện phải rời khỏi Singapore theo điều luật này thì đều có thể bị bắt mà không cần lệnh bắt. Việc bắt giữ được thực hiện bởi bất kỳ quan chức xuất nhập cảnh nói chung nào hoặc một quan chức được lãnh đạo Cục Xuất nhập cảnh uỷ quyền hoặc một sĩ quan cảnh sát. Tiếp tục đọc