Gian nan xin lại nhà

Nhớ lần đầu gặp cụ khoảng hơn hai chục năm trước…

Trong số đơn từ của bạn đọc gửi về cho Toà báo, có một lá đơn của chính bà Hoàng Thị Minh Hồ viết đề nghị can thiệp với các cơ quan có trách nhiệm để gia đình bà xin lại ngôi nhà 34 phố Hoàng Diệu mà bà cho mượn lâu nay.

Tóm tắt lá đơn cũng như diễn tiến nội vụ về sau như thế này:

…Tháng 10/1987, đồng chí cố vấn Trường Chinh có mời ông Trịnh Văn Bô (ông Trịnh Văn Bô mất năm 1990) và bà Hoàng Thị Minh Hồ lên gặp. Tiếp tục đọc