• Schubert’s Greatest Hits

  • Lần cuối cùng bạn làm việc tốt là bao giờ?

  • Advertisements

Một số ý kiến về từ “thấu cảm” trong đề thi ngữ văn 2017

(CN) – Bản Blog vốn ít hiểu biết về ngôn ngữ, thấy báo chí và dư luận xã hội bàn thảo nhiều trong những ngày này về từ thấu cảm đã dùng trong đề thi ngữ văn 2017 thì cũng lấy làm băn khoăn. Lạm nghĩ:

Nếu đây là từ mới, chưa được khảo nghiệm trong môi trường văn hoá xã hội thì nên để cho nó lưu hành một cách tự nhiên. Theo thời gian, xã hội sẽ đánh giá nó một cách xác thực.

Và vì nó là từ mới, Bộ Giáo Dục chưa nên đưa vào văn bản, đặc biệt là đề thi của học sinh phổ thông, những công dân tương lai còn đang trong thời gian tiếp thu những kiến thức giáo dục cơ bản.

.

BÀN VỀ TỪ THẤU CẢM TRONG ĐỀ THI MÔN VĂN 2017

Trần Đình Sử

1.Trong đề thi môn ngữ văn Quốc gia năm 2017 xuất hiện một từ không có trong từ điển tiếng Việt (2004), nhưng đã có trong từ điển đó trong bản in từ năm 2011, 2015 tại trang 1457và được giải thích là “thấu hiểu và cảm thông,  một cách sâu sắc.”. Cách giải thích của nhà từ điển giống như là cách giải thích bằng chiết tự theo lối dân gian, có vẻ không đáng tin cậy. Cách giải thích đó không dựa vào lịch sử tiếng Việt. Theo Từ điển chữ Nôm dẫn giải của Nguyễn uang Hồng, giải thích từ thấu là “Thấm sâu, chạm đến tận cùng”, (Tập 2, trang 1778), ví như câu “Xin chàng thấu hết tấm lòng tương tư” (Chinh phụ ngâm) hoặc  “Tấm lòng đã thấu đến trời, Bán mình là hiếu cứu người là nhân” (Truyện Kiều). Như thế nếu xem thấu hiểu, thấu cảm là sự phát triển của từ “thấu” trong tiếng Việt thì khi giải thích từ thấu hiểu hay thấu cảm thì nên giải thích là hiểu (cảm) “đến tận cùng” đối tượng của nó.

2.Tôi không biết tác giả đoạn trích trong đề văn hiểu từ “thấu cảm” theo nghĩa nào, dịch từ tiếng nào ra tiếng Việt. Theo gợi ý của đáp án. “Theo tác giả, thấu cảm là khả năng nhìn thế giới bằng con mắt của người khác, đặt mình vào cuộc đời của họ, là sự hiểu biết thấu đáo trọn vẹn một ai đó, khiến ta hiểu được những suy nghĩ của họ, cảm được những cảm xúc của họ và tất cả xảy ra mà không sự phán xét” (Câu này có lỗi diễn đạt) thì đó là áp đặt cho học sinh phải hiểu theo tác giả một cách máy móc. Vậy là trong thấu cảm con người không có cái tôi nữa hay sao? Trong khi đó nếu dùng đúng theo tiêng Việt, trong trường hợp này nên dùng từ đồng cảm, thì trong đó vừa có mình, vừa có người khác, đúng hơn. Lại nữa, tại sao lại không có phán xét? Nếu có thì không thấu cảm hay sao? Rồi “thấu cảm” thì làm sao mà “hiểu biết thấu đáo, trọn vẹn một ai đó” được? Muốn được thế thì phải tìm hiểu, điều tra dài ngày mới mong có kết quả được. Mà lúc đó thì phải gọi là “thấu hiểu”, chứ không phải chỉ “thấu cảm”! Đáp án lại đồng nhất thấu hiểu với thấu cảm, coi hai từ như đồng nghĩa. Trong khi đó tác giả xem “thấu cảm” là hoạt động xảy ra như trong chốc lát trực giác, thế là mâu thuẫn. Tôi cho rằng người làm đáp án đã bắt học sinh chấp nhận tuỳ tiện  một khái niệm tù mù, trôi nổi, thiếu khoa học.

Hiểu theo tiếng Việt như trên thì không nên xem thấu hiểu là “nhìn thế giới bằng con mắt của người khác” hay “đặt mình vào hoàn cảnh của người khác” theo nghĩa của tiếng nước ngoài. Chỉ cần nói hiểu (cảm) chạm đến tận cùng đối tượng là đủ, không cần phải xảy ra trong chốc lát, không phán xét, , dung co mắt của người khác…

3.Có người giiải thích từ “thấu cảm” đây là dịch từ “empathy” trong tiếng Anh, là một thuật ngữ trong tâm lí mĩ học. Theo tôi biết thì từ này vốn tiếng Đức là Einfuhlung, do hai cha con người Đức là Theodore và Robert Vischer đặt ra  để chỉ hiện tượng cảm nhận thẩm mĩ của con người đối với thế giới vô sinh, khi người ta cảm thấy cây cối, đồ vật, mây, gió cũng vật vả, quay cuồng, bay lượn, gầm thét giống như là thế giới hữu sinh. Một nhà tâm lí học thực dụng Mĩ dịch ra tiếng Anh là Empathy. Nghiã là khi quan sát thế giới bên ngoài, con người đặt mình vào cảnh huống của sự vật, xem các sự vật vốn không có sự sống xem như là có sự sống, làm như chúng cũng có cảm xúc, cảm giác, tình cảm như con người. Đây là điều rất nguyên thuỷ và đã thể hiện rất nhiều trong các ẩn dụ, không có gì mới lạ. Thực chất của nó là suy bụng ta ra bụng người. Nhưng nó là khái niệm quan trọng để giải thích cơ chế cảm thụ thẩm mĩ, khi ta đứng trước một phong cảnh, một kiến trúc hay bức tượng. Dịch từ Empathy này như thế nào? Nhà mĩ học Trung Quốc là Chu Quang Tiềm dịch thành tiếng Trung là “Di tình”, nghĩa là đem chuyển cái tình cảm của con người cho sự vật mà nó quan sát. Ông Chu cũng gợi ý có thể dịch thành “nhập cảm”, hoặc “cảm nhập”, “ngoại xạ” (tức là bắn ra ngoài), hoặc “cảm ngộ”, (Ở Việt Nam ông Phương Lựu lúc đầu dịch là di tình, sau lại dịch là chuyển cảm), tất cả đều không ra ngoài phạm vi ý niệm đem cảm xúc của con người mà gán (chuyển) cho sự vật vô sinh. Như thế Empathy không thể dịch thành đồng cảm được, bởi như thế thì đối tượng cũng phải là vật hữu sinh.  Trong trường hợp tác giả nói đây nó không phải là Empathy, mà chỉ là đồng cảm. Trong bài lại không nói gì về quan hệ giữa người và sự vật vô sinh, cho nên dùng từ thấu cảm (Empathy) vào đây không  đúng ngữ cảnh.  Theo tôi đúng nhất vẫn là từ Đồng cảm. Nhưng người ta cứ muốn mới lạ cho nên sinh sự.

Tóm lại trong trường hợp đề thi ngữ văn, hiểu theo tiếng Việt hay theo tiếng Anh, tiếng Đức đều không đúng. Cách hiểu của tác giả có mâu thuẫn. Xét về mặt sư phạm cũng không chuẩn.

TĐS

==========================

 

“Thấu cảm”, một thứ quái thai sắp gia nhập vào hệ thống từ vựng tiếng Việt 

.

Đặng Văn Sinh 

Sau buổi thi môn văn THPT 2017, nhà thơ Hoàng Hưng gọi điện nhờ giải nghĩa từ “thấu cảm”, tôi giở hết các loại: Từ điển Hán – Việt, Từ điển Trung – Việt, Đại từ điển Hán – Việt, Từ điển Tiếng Việt, Từ điển Chính tả (do Việt Nam xuất bản) đều không thấy bóng dáng từ này. Để cho chắc chắn, lại lục lọi trong “Từ hải” (biển từ), “Từ nguyên” (nguồn gốc từ) (do Trung Quốc xuất bản), rồi lại vào mạng tìm trong “Hán điển” (từ điển Hán – Hán trực tuyến) những đều không có kết quả. Từ đó có thể kết luận, “thấu cảm” là một từ được Đặng Hoàng Giang phịa ra.

Đến đây cần phải nói đôi chút về ngôn ngữ. Tiếng Việt là ngôn ngữ có hệ thống từ vựng phong phú có thể diễn đạt mọi khái niệm trong đời sống xã hội kể cả những khái niệm trừu tượng nhất. Tuy nhiên vì nó là sinh ngữ nên trong quá trình sử dụng sẽ có những từ bị đào thải và có những từ mới phát sinh. Những từ mới phát sinh, bước đầu chưa được cộng đồng chấp nhận, thậm chí phản bác, nhưng sau một thời gian sàng lọc, người ta cảm thấy hợp lý, dần dần gia nhập vào kho tàng từ vựng. Vì ngôn ngữ mang tính lịch sử nên việc sáng tạo ra những từ mới là đúng với quy luật. Vấn đề cần bàn ở đây là, “từ mới” ấy có “mới” hay chỉ là sự ngụy tạo bằng cách lắp ghép vô tội vạ như một kiểu làm dáng để ra vể ta đây uyên bác.

Chẳng phải mất công đi tìm ý nghĩa của từ “thấu cảm”, mà chỉ cần đọc ngay những dòng đầu của đoạn văn trong đề thi là rõ: “Lòng trắc ẩn có nguồn gốc từ sự thấu cảm.

– Thấu cảm là khả năng nhìn thế giới bằng con mắt của người khác, đặt mình vào cuộc đời của họ. Giống như cái lạnh thấu tủy hay cái đau thấu xương,

– thấu cảm là sự hiểu biết thấu đáo, trọn vẹn một ai đó, khiến ta hiểu được những suy nghĩ của họ, cảm được cảm xúc của họ, và tất cả xảy ra mà không có sự phán xét. Khả năng đọc được tâm trí và tâm hồn của người khác là một khả năng phát triển ở những người mẫn cảm.

– Thấu cảm khiến ta hồi hộp khi ta quan sát một người đi trên dây ở trên cao, làm chúng ta cùng vui buồn với một nhân vật trong truyện”.

Rõ ràng đây là là đoạn văn lủng củng với cách giải thích tùy tiện bằng các khái niệm vô cùng mâu thuẫn. Cái gọi “thấu cảm” mà tác giả bịa ra được gán cho quá nhiều ý nghĩa, lúc là danh từ, lúc là động từ, lúc lại là tính từ để diến đạt một ý tưởng hết sức ngô nghê. Tôi ngờ rằng, đoạn văn trên được tác giả Đặng Hoàng Giang “dịch” từ một tác phẩm triết học “Hậu hiện đại” nào đó của Phương Tây rồi “Việt hóa” nó để khoe sự thông thái của mình. Có điều, khả năng “dịch” còn hạn chế, đồng thời không tìm được những từ tương ứng nên anh ta “phát minh” ra cái gọi là “thấu cảm” để lòe thiên hạ. Thật không may chính từ “mới” này đã báo hại tác giả, biến đoạn văn “hậu hiện đại” nước ngoài thành đoạn văn tiếng Việt giả cầy. Chỉ nhìn cái tựa đề “Thiện Ác và Smartphone” người đọc cũng đã ngửi thấy “mùi” triết học hiện sinh chi phối tinh thần đoạn văn đầu ngô mình sở trên. Cứ với các đặc trưng của chủ nghĩa “Hậu hiện đại”, chúng ta có quyền sử dụng các tiêu đề một cách thoải mái mà chẳng cần phải lo bị phạt vạ bởi sử dụng ngôn ngữ thiếu trong sáng, ví dụ như “Thiện Ác và Kotex”, “Thiện Ác và Diana”, hay “Thiện Ác và Doctor Ruồi” chẳng hạn.

Chẳng ai cấm viết những đoạn văn thuộc dòng “Hậu hiện đại” của Đặng Hoàng Giang, cho dù nó là văn nhái của Phương Tây, lại qua mặt được cả những nhà biên tập mẫn cán của nhà xuất bản Hội Nhà văn, bởi đó là quyền của tác giả. Nhưng nhất thiết không được đánh đố học trò thứ văn chương lởm khởm mà chính người thầy cũng không hiểu là tác giả muốn nói gì. Đối với nhà trường ở cấp phổ thông, mọi sự thi cử đều phải được quy chuẩn hóa, không thể ra đề một cách tùy tiện. Cách làm này chẳng khác gì đầu độc các thế hệ tương lai, cho dù không ít nhà lãnh đạo quốc gia, mỗi khi đăng đều khẳng định “giáo dục là quốc sách!”.

Chỉ riêng đề thi môn văn THPT năm 2017 vừa qua, chúng ta hiểu vì sao, nền giáo dục Việt Nam càng ngày càng nhếch nhác?

Đ.V.S

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: